Під час експерименту використовуватиметься система комп’ютерного тестування Crew Evaluation System (CES) 6.0 («Seagull Maritime AS», Норвегія). Цей тест є одним з найпоширеніших: на даний момент використовується більше ніж 350 компаніями по всьому світу. Містить понад 6500 питань, які відповідають стандартам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року.

Міністерство Інфраструктури повідомляє про те, як буде проходити експериментальне комп’ютерне тестування:

  • перелік тестових запитань, варіанти відповідей розміщуються на офіційному сайті Морської адміністрації;
  • тестування відбувається на спеціальних автоматизованих робочих місцях — для уникнення зовнішнього втручання в процес та відсутності доступу екзаменованого до інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
  • під час проходження іспиту використовуються технічні засоби контролю, у тому числі аудіо- та відеофіксація (матеріали записів зберігаються в Морській адміністрації протягом шести місяців; в разі оскарження результатів тестування, копії записів процесу надаються на запит екзаменованого);
  • тест вважається успішно складеним, якщо екзаменований надав правильні відповіді на 70 % запитань або більше;
  • одразу після закінчення іспиту екзаменованого ознайомлюють із результатами – система автоматично формує сертифікат, голова ДКК завіряє його за допомогою електронно-цифрового підпису (кожен сертифікат автоматично зберігається в системі в електронному вигляді, а випускник/моряк отримує його на місці в паперовому вигляді);
  • випускнику, який успішно склав тестування, отримав документ про освіту та виконав вимоги Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядку їх присвоєння видається Протокол засідання ДКК.